Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr günü münasibətilə tədbir (2017)

(Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr günü münasibətilə tədbir - 2017)