2014-03-16
جناب آقاي كمال‌الدين حيدراف وزير حوادث غيرمترقبه جمهوري آذربايجان به جمهوري اسلامي ايران سفر كرد.

در تاريخ 15 مارس سال جاري (24 اسفند 1392) هيئت نمايندگان به رياست جناب آقاي كمال‌الدين حيدراف وزير حوادث غيرمترقبه جمهوري آذربايجان به جمهوري اسلامي ايران سفر رسمي نمودند.

 

در چهارچوب اين سفر جناب آقاي كمال‌الدين حيدراف وزير حوادث غيرمترقبه جمهوري آذربايجان را جناب آقاي حسن روحاني رئيس جمهور جمهوري اسلامي ايران قبول كرد.

بعد از اين ديدار بنا به برنامه سفر جناب آقاي كمال‌الدين حيدراف وزير حوادث غيرمترقبه جمهوري آذربايجان با جناب آقاي محمد رضا نعمت­زاده وزير صنعت، معدن و تجارت جمهوري اسلامي ايران، با مهدي كرباسيان رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، با جناب آقاي اسماعيل نجار معاون وزير كشور جمهوري اسلامي ايران و رئيس سازمان مديريت بحران كشور و نيز ديگر مقامات عالي رتبه ديدار كرد.

 

در اين ديدارهاي برگزار شده توسعه روابط موجود بين نهادهاي مرتبط هر دو كشور و چشم­انداز همكاري­هاي آينده و ديگر مسائل مورد توجه متقابل مذاكره شده است.