2017-10-10
سفر دریانوردان نظامی آذربایجان به ایران به اتمام رسید

هیئت نمایندگان نیروی دریایی پس از سفر دوستی به جمهوری اسلامی ایران به وطن بازگشتند. دریانوردان آذربایجان که از بندر انزلی در ایران با مشایعت گروه ارکستر نظامی و با احتزاز پرچم هر دو کشور بدرقه شدند، شامگاه 9 اکتبر به باکو رسیدند.

111_2

112_1

113