آسان ویزا

آسان ترین راه اخذ ویزای جمهوری آذربایجان

 مراجعین محترم

ویزای الكترونیك به راحتی از هرمكان كه  به اینترنت دسترسی دارید قابل تهیه می باشد و باعث  صرفه جویی در زمان بوده و بدون  مراجعه به سفارت و یا كنسولگری جمهوری آذربایجان تهیه ویزا انجام می گردد.

درباره ویزای الكترونیكی

 1. شما در سه مرحله از طریق سایت www.evisa.gov.az ( مراجعه به سایت ، پرداخت هزینه و بارگذاری ویزا) می توانید ویزای الكترونیك را دریافت نمایید.
 2. در خواست ویزای الكترونیك برای یك نفر، خانواده (حداقل2 نفر، حداكثر 10 نفر) و به صورت گروهی (حداقل 10،حداكثر 300 نفر) امكان پذیر میباشد.
 3. ویزای الكترونیك 90روز اعتبار دارد و مدت زمان اقامت 30روز می باشد.
 4. ویزای الكترونیك به صورت عادی در عرض 3 روز كاری و ویزای فوری در عرض 3 ساعت (به صورت 24 ساعته) صادر خواهد شد.
 5. ویزای الكترونیك پس از صدور به آدرس ایمیل متقاضی ارسال می شود.
 6. ویزا تنها برای اتباع کشورهایی که نام آنها در لیست قید شده است صادر می گردد. لیست کشورها

قوانین اخذ ویزای الكترونیكی

 1. بمنظور دریافت ویزای الکترونیک به صورت عادی باید حداقل 3 روز کاری قبل از تاریخ سفر به جمهوری آذربایجان جهت دریافت ویزا اقدام گردد.
 2. تاریخ اعتبار گذرنامه متقاضی باید حداقل 3 ماه بیشتر از تاریخ اتمام اعتبار ویزا باشد.
 3. اطلاعات در خصوص تایید درخواست ویزا از طریق سیستم به آدرس ایمیل شخص متقاضی ارسال می شود.

پرداخت هزینه ی ویزا

 1. هزینه ویزای الكترونیك عادی 20دلار آمریكا می باشد.
 2. هزینه ویزای الكترونیك فوری 50 دلار آمریكا می باشد.
 3. به منظورانجام درخواست ویزای الكترونیك هزینه ای بابت حق سرویس اخذ می گردد.
 4. هزینه ی تعیین شده برای ثبت ویزای الكترونیك از طریق سیستم به شكل الكترونیكی پرداخت می شود.
 5. عملیات پرداخت فقط از طریق ویزا كارت و مستر كارت صورت می پذیرد.
 6. تعلق كارت به شخص مراجعه كننده الزامی نمی باشد و پرداخت از كارت های اشخاص مختلف امكان پذیر می باشد.

فرم ویزا

 1. فرم ویزا در فرمت A4 می باشد.
 2. در قسمت راست بالای فرم ویزای الكترونیك، كد اختصاصی كه توسط دستگاه قابل خواندن است موجود می باشد.
 3. در صورت مفقود شدن فرم ویزای الكترونیك می توان آن را از طریق سایت و یا ایمیل مجددا چاپ نمود.
 4. ویزای الترونیك به پاسپورت الصاق نمی گردد وآن را به صورت چاپ شده در زمان عبور ازگذرگاه های مرزی جمهوری آذربایجان به همراه پاسپورت ارائه نمائید.

Search in archive