ثبت محل اقامت شخص خارجی

اشخاص خارجی و یا کسانی که تابعیت ندارند جهت اقامت موقت بیش از 15 روز در جمهوری آذربایجان بایستی محل اقامت خود را ثبت نمایند. جهت ثبت، در عرض 15 روز از زمان ورود شخص خارجی به کشور بایستی به صورت الکترونیک به خدمات الکترونیک سایت رسمی سرویس مهاجرت دولتی (https://migration.gov.az/)، پرتال دولتی الکترونیکی و پست الکترونیک (qeydiyyat@migration.gov.az) و یا شخصا به ادارات مهاجرت منطقه و یا مراکز "آسان خدمت"مراجعه فرمایند.

 مدارک مورد نیاز:

 - فرم درخواست؛

- رونوشت پاسپورت (سایر اسناد عبور از مرز) خارجی (شامل صفحه ویزا و صفحاتی که آخرین ورود را نشان می دهد).

 پی نوشت: جهت ثبت محل اقامت اشخاص خارجی و یا کسانی که تابعیت ندارند عوارض دولتی اخذ نمیگردد.

Search in archive