2016-06-21

حفظ و نگهداري دولت از اماكن تاريخي ، فرهنگي و ديني در جمهوري آذربايجان

حفظ و نگهداري دولت از اماكن  تاريخي ، فرهنگي و ديني در جمهوري آذربايجان 

در جمهوري آذربايجان بعد از برپايي استقلال دولتي حدود دو هزار مسجد جديد ساخته شده و جهت استفاده مرم احطاء گرديده است. با حمايت جدي رئيس جمهور جناب آقاي الهام علي اف از پروژهاي اجرا شده در بخش بازسازي و ساخت اماكن تاريخي و فرهنگي ، ديني در ارتباط با بازسازي و ساخت تعدادي از زيارتگاهها و مساجد در كشورمان جهت استفاده مردم، احكامي امضاء و دستوراتي صادر شده است. امور بازسازي و ساخت و ساز اساسي مساجد تزه پير، بي بي هيبت، اژدر بي در باكو، مسجد جمعه شاماخي  و  مجموعه امامزاده واقع در شهر گنجه و  زيارتگاه اصحاب كهف در جمهوري خود مختار نخجوان انجام شده است.

در دوران شوروي سابق  زيارتگاه ها و مساجدي كه به دلايل معلوم از استفاده مردم كنار گذاشته شده بودند با تهديد  نابودي روبرو شدند.  در ادوار مختلف علي الخصوص در زمان رياست حيدر علي اف رهبر ملي آذربايجان، به حفظ و مراقبت از ارزاش هاي ملي معنوي توجه زيادي شده، با دستور و ابتكار ايشان در سال هاي 1980 مسجد جمعه شاماخي و امامزاده شهر گنجه تعمير و بازسازي شدند.

در ساحل درياي خزر زيارتگاه  بي بي هيبت  دختر امام هفتم  موسي كاظم (ع) كه مجبور به ترك بغداد شده بود، مزار حضرت حكيمه خواهر امام هشتم  رضا (ع) و مزار سه نوه امام موسي كاظم (ع) قرار دارد. مسجد در دوره شوروي در سال 1936 منفجر و تخريب شده بود. بر اساس دستور حيدر علي اف رهبر كبير در سال 1997 مسجد بي بي هيبت دوباره ساخته شد. همچنين با  دستور رئيس جمهور الهام علي اف در زيارتگاه بازسازي شده در سال 2008، استفاده از نمونه هايي از معماري شرقي ، سنگ تراشه هاي هنري و فنون خطاطي همچون يك مجموعه كامل خود را منعكس مي نمود.  يكي از مناره هاي زيارتگاه بي بي هيبت بنام حيدر علي اف رهبر كبير مي باشد.

مسجد جمعه شاماخي يكي از 10 مسجد قديمي دنيا و اثر تاريخي اسلامي با معماري شرقي و آذربايجان مي باشد كه در سال 743 ساخته شده است. در سال 1902 مصادف با زلزله ويرانگر شاماخي، مسجد تخريب نشد. در سال 1918 از طرف گروه هاي مسلح ارمني مصادف با كشتار جمعي ماه مارس،  در شاماخي نيز نسل كشي رخ داد و بزرگترين كشتار در مسجد جمعه به وقوع پيوست. ارامنه اي كه ديدند اهالي شاماخي به مسجد خانه خدا پناه بردند آنجارا به آتش كشيده و تقريبا 1700 انسان بي گناه را به قتل رساندند.

به دستور امضا شده رئيس جمهور جناب آقاي الهام علي اف  و با  هزينه دولت در 18 آگوست 2012 در شهر باكو شروع به ساخت مجموعه مسجد جديد  شده بود.  مسجد حيدر كه در تاريخ  دسامبر 2014  جهت بهره برداري تحويل داده شده است  12 هزار متر مربع مساحت، 4 مناره به ارتفاع 95 متر دارد. گنبد اصلي كه در ارتفاع 55 متري و نيز گنبد دوم كه در ارتفاع 35  متري قرار دارد  به داخل مسجد زيبايي بخصوصي  داده است. در ژانويه سال 2016 در مسجد حيدر نماز وحدت اقامه شد.

تعداد زيادي زيارتگاه و مسجد از طرف بنياد حيدر علي اف كه رياست آن را بانوي اول آذربايجان خانم مهربان علي اوا برعهده دارد  در چهار چوب اجراي  پروژه " عنوان بردباري- آذربايجان"  تعمير اساسي  شده بود. همچنين از طرف بنياد حيدر علي اف در سبتامر 2012براي ايجاد  بخش فرهنگ اسلامي در موزه لوور پاريس يكي از بزرگترين موزه هاي دنيا پشتيباني ويژه اي شده بود. هدف اصلي كشورمان در حمايت از اين پروژه ، رساندن آگاهي كامل درباره ارزش ها و فرهنگ اسلام به دنيا شده بود.  


 مسجد حيدر 

 

 

 

 

 

 

مسجد اژدر بَي 

 

 

 

 

زيارتگاه امامزاده - شهرگنجه 

 

 

 

 

 

 

 

مسجد جمعه شاماخي 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسجد بي بي هيبت

 

 

 

 

 

 

مسجد جمعه بزاونا 

 

 

مسجد قَبَله   

 

 

مسجد جمعه حيدر- مردكان 

 

 

 

مسجد تزه پير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search in archive