2016-08-07

از طرف رئيس جمهور الهام علي اف به افتخار سفر رسمي رئيس جمهوري اسلامي ايران حسن روحاني به كشورمان ضيافتي برگزارشد

از طرف رئيس جمهور الهام علي اف به افتخار سفر رسمي رئيس جمهوري اسلامي ايران حسن روحاني به كشورمان ضيافتي برگزارشد.


 /files/image/cap.jpg

Search in archive