2016-08-08

روساي جمهوري آذربايجان، ايران و روسيه در شهر باكو ملاقات نمودند

روساي جمهوري آذربايجان، ايران و روسيه در شهر باكو ملاقات نمودند.

 رئيس جمهوري آذربايجان جناب الهام علي اف، رئيس جمهوري اسلامي ايران جناب حسن روحاني و رئيس فدراسيون روسيه ولاديمير پوتين در مركز بنياد حيدر علي اف در شهر باكو ملاقات نمودند.

 در زمان مذاكره به اهميت نخستين ملاقات سران دول آذربايجان، ايران و روسيه تاكيد شد. اهميت اين ملاقات از نظر گسترش همكاري در بخش هاي سياسي، اقتصادي، انرژي، حمل و نقل و ساير بخش ها مورد تاكيد واقع شد.

 در ملاقات تبادل نظر در مورد چشم اندازهاي روابط صورت گرفت.


/files/image/hmg.jpg

Search in archive