2016-08-17

از تاریخ 20 سپتامبر سال 2014 (29 شهریور 1393) برای اتباع جمهوری اسلامی ایران که قصد سفر به جمهوری خودمختار نخجوان را دراند تسهیل در تردد (ورود) آغاز گردیده است.

از تاریخ 20 سپتامبر سال 2014 (29 شهریور 1393) برای اتباع جمهوری اسلامی ایران که قصد سفر به جمهوری خودمختار نخجوان را دراند تسهیل در تردد (ورود) آغاز گردیده است.
اتباع ایرانی می‌توانند با پرداخت 10 یورو در گذرگاه‌های مرزی و دریافت اجازه ورود اقامت 15 روزه در خاک جمهوری خودمختار نخجوان، به این جمهوری خودمختار سفر نمایند.
اتباع جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در گذرگاه‌های مرزی جلفا و شاه‌تختی (پلدشت) در مرز نخجوان با ایران، در گذرگاه مرزی سدرک (دیل‌اوجو) در مرز نخجوان با ترکیه و همچنین در فرودگاه بین‌المللی نخجوان، نسبت به دریافت روادید مذکور اقدام نمایند.
روادید ورود مذکور تنها برای سفر به خاک جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان معتبر است.

/files/image/AA1.jpg

 

/files/image/AA2.jpg

 

/files/image/AA3.jpg

 

/files/image/AA4.jpg

 

/files/image/AA5.jpg

 

/files/image/AA6.jpg

 

/files/image/AA7.jpg

 

/files/image/AA7.jpg

 

/files/image/AA9.jpg

 

/files/image/AA10.jpg

 

/files/image/AA11.jpg

 

/files/image/AA12.jpg

 

/files/image/AA13.jpg

 

/files/image/AA14.jpg

 

/files/image/AA15.jpg

 

/files/image/AA16.jpg

 

/files/image/AA17.jpg

 

/files/image/AA18.jpg

 

/files/image/AA19.jpg

 

/files/image/AA20.jpg

 

/files/image/AA21.jpg

 

/files/image/AA22.jpg

 

/files/image/AA23.jpg

 

/files/image/AA24.jpg

 

/files/image/AA25.jpg

 

/files/image/AA26.jpg

 

/files/image/AA27.jpg

 

/files/image/AA28.jpg

 

/files/image/AA29.jpg

 

/files/image/AA30.jpg

Search in archive