2016-11-09

روز پرچم ملی جمهوری آذربایجان

پرچم ملی جمهوری آذربایجان نماد دولت جمهوری آذربایجان است.

 پرچم ملی سه رنگ در تاریخ 9 نوامبر 1918 به دستور حکومت جمهوری خلق آذربایجان به تصویب رسید.

 بعد از سقوط جمهوری خلق در 28 آوریل 1920 و استقرار حاکمیت شوروی، از این پرچم در آذربایجان ممانعت بعمل آمد. برای بار دوم این پرچم در 17 نوامبر 1990 با ابتکار رهبر ملی حیدر علی اف و دستور مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان برافراشته شد و بعنوان پرچم ملی جمهوری خود مختار به تصویب رسید.

 در عین حال مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان از شورای عالی جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی، در رابطه با شناختن پرچم سه رنگ به عنوان نماد رسمی ملی آذربایجان درخواست کرد. 5 فوریه 1991 شورای عالی جمهوری آذربایجان با درنظر گرفتن درخواست مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان مبنی بر پذیرفتن پرچم سه رنگ به عنوان پرچم ملی آذربایجان، دستور صادر کرد.

 عرض و طول پرچم ملی جمهوری آذربایجان متشکل از پارچه مستطیل شکل با سه نوار رنگی به شکل افقی می باشد. نوار بالا به رنگ آبی، نوار وسط به رنگ قرمز، نوار پایین به رنگ سبز می باشد. در وسط نوار قرمز رنگ در هر دو طرف پرچم، تصویر هلال ماه و ستاره هشت پر سفید رنگ وجود دارد. نسبت عرض پرچم به طول آن یک متر در دو متر می باشد.

 رئیس جمهور الهام علی اف درباره اعلام روز پرچم ملی در آذربایجان فرمان صادر کرده است. براساس این فرمان، هرسال 9 نوامبر در آذربایجان به عنوان روز پرچم ملی برگزارمی شود.

 در 1 سپتامبر 2010  از طرف رئیس جمهوری آذربایجان، فرمانده کل نیروهای مسلح الهام علی اف، افتتاحیه باشکوه پارک تاریخی- تفریحی میدان پرچم ملی، واقع در منطقه بایل شهر باکو برگزار شده است.

 پرچم برافراشته شده در ارتفاع 162 متری آذربایجان، یکی از مرتفع ترین پرچم های جهان است. ارتفاع پایه ساخته شده 162 متر، قطر پایه 2/3 متر و قطر قسمت بالایی پایه 09/1 متر می باشد. وزن کل پایه 220 تن است. عرض پرچم 35 متر، طول آن 70 متر، مساحت کل آن 2450 متر مربع، همچنین وزن آن تقریبا 350 کیلو گرم می باشد.

 آرم جمهوری آذربایجان، متن سرود ملی و نقشه احداث شده کشورمان در میدان، از آلیاژ برنز با روکش آب طلا تهیه شده است. موزه پرچم ملی نیز در میدان بنا شده است. 

  

 

/files/image/B5.jpg


/files/image/B4.jpg


/files/image/B1.jpg


/files/image/B3.jpg

Search in archive