2016-12-03

وحشیگری ارمنی به روایت تصویر

آثار تخریب شده تاریخی، مساجد، قبرستانها، روستاها و شهرهای تبدیل شده به خرابه و ...

در هر قدم از اراضی اشغالی آذربایجان توسط نیروهای مسلح ارمنستان می توان با علائم وحشیگری مواجه شد. 

در عکس های ارائه شده به AZƏRTAC (آذرتاج)، جنایات انجام شده در سرزمین های تحت اشغال از طرف ارامنه، به وضوح نمایان است. این عکس ها منعکس کننده سرزمین های اشغال شده آذربایجان از جمله؛ قره باغ کوهستانی، روستای کَرکی شهرستان صدرک جمهوری خود مختار نخجوان، روستای محمدبیلی شهرستان زنگیلان، شهرستان های لاچین و کلبجر، روستاهای خلفلی و قوملاق شهرستان جبرئیل و سایر مناطق می باشد. در عکسها وضعیت فعلی قلعه شوشا، مسجد شوشا، مسجد معروف به گوهر آقا، قبرستان های آذربایجان از جمله قبرستان آغ دَدَ در نزدیکی شهر ایروان، نمای قبلی و کنونی چای اِوی و اثرسنگی در آغدام منعکس شده است.

 نگاه کنید، خصلت ارامنه که خود را به دنیا مظلوم جلوه می دهند این است.

 عکس ها: قلعه اسگران (4-1)، مسجد شوشا(14-5)، مسجد گوهرآقا (20-15)، قبرستان های آذربایجان (26-21)، روستای کرکی شهرستان صدرک (33-27)، روستای محمدبیلی شهرستان زنگیلان (52-40)، شهرستان کَلبَجَر (55-53)، روستای خَلَفلی شهرستان جبرئیل (59-56)، روستای قوملاق شهرستان جبرئیل(66-60)، قبرستان آغ دَدَ (نزدیکی شهر ایروان) (118-67)، چای اِوی در آغدام (120-119)، اثر سنگی (124-121). 


/files/image/e1.jpg


/files/image/e2.jpg


/files/image/e3.jpg


/files/image/e4.jpg


/files/image/e5.jpg


/files/image/e6.jpg


/files/image/e7.jpg


/files/image/e8.jpg


/files/image/e9.jpg


/files/image/e10.jpg


/files/image/e11.jpg


/files/image/e12.jpg


/files/image/e13.jpg


/files/image/e14.jpg


/files/image/e15.jpg


/files/image/e16.jpg


/files/image/e17.jpg


/files/image/e18.jpg


/files/image/e19.jpg


/files/image/e20.jpg


/files/image/e21.jpg


/files/image/e22.jpg


/files/image/e23.jpg


/files/image/e24.jpg


/files/image/e25.jpg


/files/image/e26.jpg


/files/image/e27.jpg/files/image/e28.jpg


/files/image/e29.jpg


/files/image/e30.jpg


/files/image/e31.jpg


/files/image/e32.jpg


/files/image/e33.jpg

 

/files/image/e34.jpg


/files/image/e35.jpg


/files/image/e36.jpg


/files/image/e37.jpg


/files/image/e38.jpg


/files/image/e39.jpg


/files/image/e40.jpg


/files/image/e41.jpg


/files/image/e42.jpg


/files/image/e43.jpg


/files/image/e44.jpg


/files/image/e45.jpg


/files/image/e46.jpg


/files/image/e47.jpg


/files/image/e48.jpg


/files/image/e49.jpg


/files/image/e50.jpg


/files/image/e51.jpg


/files/image/e52.jpg


/files/image/e53.jpg


/files/image/e54.jpg


/files/image/e55.jpg


/files/image/e56.jpg


/files/image/e57.jpg


/files/image/e58.jpg


/files/image/e59.jpg


/files/image/e60.jpg


/files/image/e61.jpg


/files/image/e62.jpg


/files/image/e63.jpg


/files/image/e64.jpg


/files/image/e65.jpg


/files/image/e66.jpg


/files/image/e67.jpg


/files/image/e68.jpg


/files/image/e69.jpg


/files/image/e70.jpg


/files/image/e71.jpg


/files/image/e72.jpg


/files/image/e73.jpg


/files/image/e74.jpg


/files/image/e75.jpg


/files/image/e76.jpg


/files/image/e77.jpg


/files/image/e78.jpg


/files/image/e79.jpg


/files/image/e80.jpg


/files/image/e81.jpg


/files/image/e82.jpg


/files/image/e83.jpg


/files/image/e84.jpg


/files/image/e85.jpg


/files/image/e86.jpg


/files/image/e87.jpg


/files/image/e88.jpg


/files/image/e89.jpg


/files/image/e90.jpg


/files/image/e91.jpg


/files/image/e92.jpg


/files/image/e93.jpg


/files/image/e94.jpg


/files/image/e95.jpg


/files/image/e96.jpg


/files/image/e97.jpg


/files/image/e98.jpg


/files/image/e99.jpg


/files/image/e100.jpg


/files/image/e101.jpg


/files/image/e102.jpg


/files/image/e103.jpg


/files/image/e104.jpg


/files/image/e105.jpg


/files/image/e106.jpg


/files/image/e107.jpg


/files/image/e108.jpg


/files/image/e109.jpg


/files/image/e110.jpg


/files/image/e111.jpg


/files/image/e112.jpg


/files/image/e113.jpg


/files/image/e114.jpg


/files/image/e115.jpg


/files/image/e116.jpg


/files/image/e117.jpg


/files/image/e118.jpg


/files/image/e119.jpg


/files/image/e120.jpg


/files/image/e121.jpg


/files/image/e122.jpg


/files/image/e123.jpg


/files/image/e124.jpg


Search in archive