2017-06-08

رئیس جمهوری اسلامی ایران حضرت عالی جناب آقای حسن روحانی

 رئیس جمهور محترم،

 

 

خبر تلفات جانی اقدامات تروریستی در تهران موجب خشمگین و ناراحتی شدید ما شده است.

 

این حادثه خونین بار دیگر نشان می دهد تروریسم بلای وحشتناک برای خهان تبدیل شده و باید هر گونه مظاهر آن به طور مشترک و پیگیرانه مبارزه کرد.

 

در رابطه با این فاجعه به شما، خانواده و نزدیکان جان باختگان و مردم دوست و برادر ایران از طرف خود و به نمایندگی از مردم آذربایجان تسلیت می گویم و برای مجروحین و خسارت دیدگان این حادثه شفای عاجل آرزو دارم. 

 

خدا بیامرزد!

  

 الهام علی اف

 

 باکو 7 ژوئن سال 2017  

Search in archive