2017-06-08

بیانیه حکمت حاجی اف سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در رابطه با اقدامات تروریستی در جمهوری اسلامی ایران

 

اقدامات تروریستی خونین در جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم می نمایم. به نزدیکان جان باختگان در این اقدامات تروریستی و به مردم و دولت ایران تسلیت عرض می کنیم. برای مجروحین و خسارت دیدگان شفای عاجل آرزو داریم. 

 

جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری رنج دیده از تروریسم هر گونه مظاهر و اشکال آن را به شدت محکو می نماید.

 

جمهوری آذربایجان در مبارزه با تروریسم از تلاش های مجامعه بین المللی قاطعانه حمایت می کند. 

Search in archive