2017-09-30

حکمت حاجی اف سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با همه پرسی برگزار شده در اقلیم کردستان

جمهوری عراق و گسترش حوادث عراق در این خصوص اعلام کرد:

جمهوری آذربایجان حق حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عراق را به رسمیت می‎شناسد و از آن به طور کامل حمایت میکند.

آذربایجان حامی حل مساله میان دولت مرکزی جمهوری عراق و اقلیم کردستان عراق از طریق مذاکره به صورت مسالمت آمیز با درک متقابل و در چهارچوب حق حاکمیت و تمامیت ارضی عراق می باشد.

Search in archive