2017-10-08

سفر دریانوردان آذربایجان به ایران آغاز شد

دریانوردان نظامی آذربایجان که در چهارچوب سفر دوستی به بندر انزلی جمهوری اسلامی ایران سفر کرده اند، از سوی نمایندگان نیروی دریایی ایران به صورت باشکوه مورد استقبال قرار گرفتند.

در ملاقات انجام گرفته در ستاد ناوگان شمالی نیروی دریایی نظامی ایران، احمد رضا باقری فرمانده نیروی دریایی ارتش هیئت نمایندگان آذربایجانی را دیدار نمود.

در این دیدار مسائل مربوط به گسترش همکاری فی مابین نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر و تحکیم روابط دوستی با دریانوردان نظامی آذربایجان مورد مذاکره قرار گرفته است.

ناخدا یکم سبحان بکیر اف نماینده نیروی دریایی آذربایجان از اولین سفر دریانوردان نظامی‎ آذربایجان به ایران ابراز رضایت کرده و به اعتماد متقابل بین نیروهای مسلحمان و گسترش مناسبات دوستی تاکید کرده است. 

در این سفر مشارکت دریانوردان نظامی مان در برخی از مراسم و ملاقات ها در نظر گرفته شده است.

Search in archive