2017-10-08

در هنگام سفر دریانوردان نظامی آذربایجان به ایران دیدارهای مختلفی انجام گرفته است

در چهارچوب سفر دریانوردان نظامی آذربایجان به ایران هیئت نمایندگان نیروی دریایی آذربایجان در مراسم و ملاقات های مختلفی شرکت کرده اند.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته دریانوردان نظامی مان مزار یادبود شهدا در شهر انزلی را زیارت کرده و با گذاشتن دسته های گل بر روی مزارها ادای احترام کردند.

سپس دریانوردان نظامی میهمان آقای میرشمس مومنی زاده فرماندار شهر انزلی شده اند. فرماندار شهر ضمن عرض سلام و خیر مقدم به میهمانان از دریانوردان آذربایجان جهت بازدید از ایران ابراز قدردانی کرده و از خاطرات خوب و به یاد ماندنی خود در سفر به آذربایجان سخن گفت. وی همچنین به نقش مهم شهر انزلی در تحکیم همکاری های نظامی آذربایجان و ایران تاکید کرد.

ناخدا یکم سبحان بکیر اف نماینده هیئت آذربایجان نیز با تاکید بر اینکه اولین سفر دریانوردان نظامی به بنادر ایران حادثه مهمی در طول تاریخ بوده است مراتب قدردانی خود را جهت مهمان نوازی طرف ایرانی ابراز نموده است.

در پایان دریانوردان آذربایجان از کاخ موزه نظامی انزلی بازدید کرده اند.

4_1

5_1

6_1

7_1

8_1

Search in archive