2017-11-01

رئیس جمهور آذربایجان الهام علی اف با رهبر معظم ایران سید علی خامنه ای دیدار کرد

رئیس جمهورالهام علی اف با سید علی خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران دیدار کرد.

 در این دیدار پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دینی بین ملت هایمان به عنوان عامل نزدیکی هر چه بیشتر کشورهایمان به یکدیگر عنوان شد. همچنین به توسعه موفقیت آمیز روابط دوستی بین آذربایجان و ایران در زمینه های مختلف اشاره شد. خاطر نشان شد که از این پس نیز برای توسعه روابط بین دو کشور امکانات خوبی موجود می باشد.

a111

Search in archive