2017-11-13

رئیس جمهوری اسلامی ایران حضرت عالی جناب آقای حسن روحانی

 رئیس جمهور محترم،

اخبار حاکی از تلفات انسانی متعدد و آوار مربوط به وقوع زلزله درغرب کشورتان اینجانب را بسیار متاثر ساخت.

در رابطه با این فاجعه از جانب خود و به نمایندگی از مردم آذربایجان به جنابعالی و به خانواده و نزدیکان جان باختگان و تمام مردم ایران با اندوه عمیق تسلیت عرض می نمایم و برای مصدومین و خسارت دیده گان شفای عاجل و از بین بردن هر چه زودتر نتایج این بلای طبیعی را آرزومندم.

خدایشان بیامرزد!

 الهام علی اف
رئیس جمهور آذربایجان

 

باکو، 13 نوامبر سال 2017

Search in archive