2020-10-19

اطلاعیه کمیسیون دولتی جمهوری آذربایجان در امور اسرا، مفقودین و گروگانان

 

نظامیان ارمنی که اسیر شده اند از برخورد و رفتار در قبال آنان ابراز قدردانی نموده اند

 

از نظامیان ارمنستان - سارقسیان آرق متولد ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، امیرجانیان نارق متولد ۲۳ می ۲۰۰۱ و میکائیلیان آلبرت متولد ۷ سپتامبر ۲۰۰۱ که بعد از نقض وقیحانه آتش بس در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال جاری در طی عملیات نظامی ارمنستان برعلیه جمهوری آذربایجان مجروح و اسیر شدند در بیمارستان نظامی تحت درمان بازدید به عمل آمد

 

در حین بازدید، وضعیت سربازان ارمنی مجروح، رفتار با آنان، نوع درمان و شرایط نگهداری بررسی شده است

 

نظامیان ارمنی از برخود و رفتار در قبال آنها در آذربایجان ابراز رضایت نموده و  با اعلام اینکه که درمانشان در حال انجام است، اظهار قدردانی کرده اند

بنا به مفاد مربوطه قواعد حقوق بشردوستانه    بین الملل، در حین بازرسی برقراری تماس تلفنی دو تن از سربازان ارمنی مجروح شده با خانواده میسر گردیده است

برای آلبرت میکائیلیان که اظهار داشته شماره تلفن خانواده اش را به خاطر نمی آورد نیز شرایط مهیا گردیده است تا به واسطه پیام ویدئویی در خصوص درمان و نحوه برخورد با وی به نزدیکان اطلاع رسانی کند

 

سربازان ارمنی از بازدید و مخصوصا از برقراری تماس تلفنی با اعضای خانواده شان قدردانی نمودند

Search in archive