2021-03-10

تبیینات لیلا عبدالله اوا رئیس اداره سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در خصوص اظهارات نماینده وزارت امور خارجه ارمنستان درباره سخنرانی رئیس جمهور آذربایجان در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی

درحالیکه رئیس جمهور آذربایجان در حین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی برگزار گردیده مورخ 4 مارس سال جاری پیرامون فرصت های همکاری ایجاد شده برای تامین صلح و ثبات در منطقه، اجرای پروژه های حمل و نقل که کشورهای منطقه به طور مستقیم می توانند ذی نفع باشند سخن گفت، متهم نمودن آذربایجان به نقض حقوق بین المللی توسط نماینده وزارت امور خارجه ارمنستان و ارزیابی این به عنوان تهدیدی برای منطقه، بار دیگر دور بودن ایروان رسمی از منطق و تفکر سلیم را به وضوح  نشان می دهد.
تبیین مخرب موضع همیشگی طرف آذربایجان در مورد همکاری و پیشرفت منطقه از جانب طرف ارمنی این سوال را مطرح می کند که چه منافعی را خادم است و به طور کلی نشان میدهد که این کشور هنوز هم آنچه را که می خواهد را مشخص نکرده است.

توصیه ما به نماینده وزارت امور خارجه ارمنستان عبارت از این است که، قبل از اظهارنظر با متن بیانیه ای که رهبران دولت خود در تاریخ 10 نوامبر امضا کرده اند آشنا شود، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ سال 1993 را مطالعه کند، همچنین چگونگی ماهیت اصول حقوق بین الملل را که به آنها استناد می کند را بیاموزد.

https://www.mfa.gov.az/en/news/7235/view

 

Search in archive