2021-11-29

اطلاعات اداره سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان پیرامون ملاقات وزیر جناب آقای جیحون بایرام اف با جناب آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه محمهوری اسلامی ایران

اطلاعات اداره سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان  پیرامون ملاقات وزیر جناب آقای جیحون بایرام اف با جناب آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه محمهوری اسلامی ایران

 جناب آقای جیحون بایرام اف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در تاریخ 27 نوامبر سال 2021 در چارچوب نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی برگزار گردیده در عشق آباد، با جناب آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ملاقات نمودند.

وزرا از ملاقات های انجام شده در چارچوب هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحدد در سال جاری در نیویورک، همچنین امور سازنده صورت گرفته در راستای اجرای تفاهمات حاصل شده در حین تماس های تلفنی متعدد استقبال کردند.

از ملاقات روسای مشترک کمیسیون دولتی همکاری های اقتصادی، تجاری و بشردوستانه بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 21 نوامبر سال جاری در شهر تهران برگزار شد خرسندی ابراز گردید.

وزرا همچنین وضعیت موجود در منظقه  من جمله ملاقات رهبران سه کشور در شهر سوچی و بیانیه امضا شده در 26 نوامبر، به صورت کلی موضوع اجرای بیانیه های سه جانبه، در عین حال  در مورد اهمیت پلات فرم همکاری در آرایش 3+3 در منطقه تبادل نظر کردند.

طرفین ضمنا در خصوص سایر مسائل مهم منظقه ای من جمله وضعیت افغانستان و تاثیر آن بر مسائل داخلی کشور و مناطق پیرامونی آن، در عین حال مذاکرات صورت گرفته در وین در مورد برنامه   هسته ای ایران (JCPOA) و برجام تبادل نظر نمودند.

وزرا در ملاقات همکاری دو کشور در چارچوب سازمان های بین المللی و سایر موارد مورد علاقه متقابل مذاکره نمودند.

Search in archive