2015-05-07

نود و دومين سالگرد تولد حيدر علي‌اف رهبر ملي آذربايجاندر روز 7 مي 2015 (17 ارديبهشت 1394) مراسمي به مناسبت نود و دومين سالگرد تولد حيدر علي‌اف رهبر ملي آذربايجان در سفارت جمهوري آذربايجان در جمهوري اسلامي ايران برگزار گرديد.
مقامات دولتي ايران، اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك كشورهاي خارجي و نهادهاي بين‌المللي مستقر در تهران، نمايندگان جامعه ايران و دانشجويان آذربايجاني و خارجي ساكن ايران در اين مراسم شركت داشتند.
در ابتداي مراسم ياد و خاطره رهبر ملي آذربايجان با يك دقيقه سكوت گرامي داشته شد و براي شادي روح وي دعا شد.
همچنين فيلمي درباره زندگي و فعاليت‌هاي حيدر علي‌اف رهبر ملي آذربايجان براي حضار به نمايش گذاشته شد.
سخنرانان در اين مراسم درباره مسير زندگي، فعاليت‌هاي سياسي و خدمات تاريخي حيدر علي‌اف دولتمرد بزرگ و بنيانگذار دولت معاصر آذربايجان سخن گفتند.

وجود پيوندهاي ناگسستني ميان سرنوشت تاريخي دوره سي ساله اخير آذربايجان و نام حيدر علي‌اف مورد تاكيد قرار گرفت. پيشرفت‌هاي موجود در تمامي زمينه‌هاي حيات اجتماعي-سياسي، اقتصادي و فرهنگي مردم در طول اين سالها با نام وي پيوند خورده است.
با بازگشت حيدر علي‌اف به رهبري جمهوري مستقل آذربايجان فرآيند تاسيس دولت مستقل برپايه اصول و قواعد بين‌المللي آغاز شد.
حيدر علي‌اف سياستهاي تنظيم‌شده در جهت استفاده از منابع طبيعي و برتري‌هاي جايگاه مناسب ژئواستراتژيك آذربايجان در راستاي منافع ملي كشور را اجرا نموده و فعاليت‌هاي بسيار سنگين و مثمرثمري در تدوين موافقت‌نامه‌هاي بزرگ بين‌المللي اقتصادي انجام داده است. انعقاد اولين قرارداد نفتي موسوم به «قرارداد قرن» در سپتامبر 1994 و اجراي آن بخشي از استراتژي نفتي بود كه پايه‌هاي توسعه اقتصادي آذربايجان مستقل را تشكيل مي‌داد و نقش بي‌بديل خود را در پيشرفت‌هاي آتي آذربايجان ايفا نمود.
هدف سياست‌هاي داخلي حيدر علي‌اف تامين حقوق آزادي و ايجاد امكان بهبود وضعيت رفاهي براي هر يك از اتباع آذربايجان بوده است. اصلاحات اقتصادي، برپايي اقتصاد بازار، تامين توسعه اقتصادي و انطباق آذربايجان با اقتصاد جهاني اولويت‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي حيدر علي‌اف را تشكيل داده‌اند.

حيدر علي‌اف با اجراي متداوم سياست‌هاي خود در راستاي تاسيس حكومتي دموكراتيك و حقوقي، زمينه‌هاي محكمي براي برپايي اصول اساسي حقوق و آزادي‌هاي انساني در كشور ايجاد نمود.
تحت رهبري حيدر علي‌اف، سياست خارجي حكومت آذربايجان و مناسبات آن با نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي قدرتمند جهان براساس منافع ملي و چشم‌اندازهاي سياسي گسترش يافت.
صلح، قواعد حقوق بين‌الملل، اصول تماميت و مصونيت مرزها، احترام به تماميت ارضي كشورها و همكاري‌هاي مفيد متقابل اصول سياست خارجي حيدر علي‌اف را تشكيل مي‌دهند. در زيربناي سياست‌هاي صلح‌آميز خارجي وي نيز در وهله اول اصولي همچون تحكيم استقلال ملي، احترام به حقوق دولتها، حل تمامي موضوعات مورد اختلاف از طريق صلح و گفتگو، ايجاد همكاري‌هاي اقتصادي، علمي و فرهنگي متقابل و از بين بردن تمامي محدوديت‌هاي موجود در راه گسترش مناسبات ميان دولتها قرار داشتند.
مدل آذربايجاني اقتصاد كه از سوي حيدر علي‌اف رهبر ملي شكل گرفت، امروزه توسط رئيس‌جمهور الهام علي‌اف  به شكل موفقيت‌آميزي پيگيري مي‌شود. كشور اكنون به سطحي از پيشرفت رسيده است كه از يك كشور وام‌گيرنده به كشوري وام‌دهنده تبديل شده است.
در نتيجه اصلاحات سياسي-اقتصادي كه ضمن پايبندي به ميراث حيدر علي‌اف در طول ده سال اخير انجام شده است، اقتصاد آذربايجان به معناي واقعي كلمه 3 برابر شده و بودجه دولت 19 برابر افزايش يافته است. ميزان فقر از 49 درصد به 5 درصد كاهش يافته و بيش از يك ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد گرديده است. امروزه موجودي صندوق ذخيره ارزي آذربايجان بيش از 50 ميليارد دلار است.
حيدر علي‌اف كه تقريباً نيم قرن فعاليت سياسي خود را تماماً صرف تاريخ كشورداري ملت آذربايجان نموده است، پس از بازگشت به حاكميت سياسي در سال 1993 اقدام به اجراي سياست حسن همجواري و دوستي صميمانه نمود و اين سياست نتايج موفقيت‌آميزي در پي داشت. در نتيجه اين سياست، مرحله اعتماد متقابل و توسعه در مناسبات آذربايجان-ايران آغاز گرديد. در طول دوران اخير، حجم مبادلات تجاري ميان دو كشور همسايه گسترش يافته و تعداد گذرگاه‌هاي مرزي-گمركي افزايش يافته است. روابط همكاري در نهادهاي بين‌المللي تقويت شده و اقدامات مداومي در راستاي همكاري‌هاي مثمرثمر متقابل صورت پذيرفته است. مسائلي كه بر گسترش مناسبات تاثيرگذار بوده و داراي نتايج مفيد هستند، به شكل گسترده‌اي مورد مذاكره قرار گرفته‌اند.
سياست حفظ ديناميك‌هاي گسترش مناسبات ميان دو كشور از سوي رئيس‌جمهور الهام علي‌اف نيز با موفقيت در حال پيگيري است. سفر رسمي جناب آقاي الهام علي‌اف رياست محترم جمهوري آذربايجان به جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 9 آوريل 2014 (20 فروردين 1393)، موافقت‌نامه‌هاي منعقدشده، بويژه ديدار روساي جمهور دو كشور و بيانيه مطبوعاتي آنان يكبار ديگر نشان داد كه مناسبات موجود ميان ايران و آذربايجان به عنوان دو كشور همسايه، دوست و متعامل از اين پس نيز با سير صعودي گسترش خواهد يافت.


Search in archive