2016-12-04

درباره روابط با ایران

درباره روابط با ایران


می بینیم که، بین ما تفاهم متقابل خیلی بزرگی وجود دارد. ما روابطمان را براساس همین تفاهم متقابل برقرار می سازیم. خیلی خوشحالم که، در سالهای اخیر روابط ایران – آذربایجان با سرعت رشد می کند. در طول تاریخ، علی الخصوص در تاریخ 25 ساله ما، این دوران سریع و حتی سریعترین دوران بوده است. بعد از ماه فوریه در دوره گذشته مسائل خیلی زیادی در بخش های اقتصاد، حمل و نقل، انرژی، راه حل های خود را یافته است.

( از سخنرانی در زمان ملاقات هیئت عالی رتبه با رئیس جمهور ایران حسن روحانی 2016/08/07)

 

*** 


درطول قرن ها مردم ما یکجا، در کنارهم، در فضای دوستانه و با حسن همجواری زندگی می کنند. تاریخ، فرهنگ، دین که در طول قرن ها مارا متحد ساخته است، میراث بزرگ ما می باشد.

( از سخنرانی مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/08/07) 


***

 

درچارچوب سفر رسمی من به جمهوری اسلامی ایران بیش از ده سند امضاء شد. اکنون شش ماه سپری نشده دوباره 6 سند امضاء شد و این اسناد برای فعالیت های آتی ما از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است.  اجرای اسناد و تفاهم نامه های امضاء شده در ماه فوریه در ایران تامین می گردد.

( از سخنرانی مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/08/07)


***

 

ما در چارچوب سازمان های بین المللی نیز با موفقیت همکاری می نماییم. در تمامی سازمان های بین المللی که عضو آن هستیم از یکدیگر حمایت می کنیم. به طور مداوم در سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر سازمان ها همکاری فشرده و نزدیکی می نماییم.

( از سخنرانی مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/08/07)


***


آذربایجان همیشه مخالف تحریم های وضع شده علیه ایران بوده و موضع خود را به صورت آشکار بیان نموده است. خیلی خوشحال هستیم که این تحریم ها از میان برداشته شده و بدین ترتیب شرایط جدیدی برای همکاری فراهم شده است.

همچنین ایران همیشه به تمامیت ارضی آذربایجان احترام زیادی قائل شده، می شود و در مورد حل مناقشه ارمنستان – آذربایجان قره باغ کوهستانی از موضع به حق آذربایجان حمایت می کند. این حمایت هم در چارچوب سازمان ملل متحد و هم در سازمان همکاری اسلامی  خودش را آشکار می سازد.

( از سخنرانی مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/08/07)


***


خوشحالم که در آستانه سفر، دیروز کارخانه خودروسازی شرکت ایران خودرو در شهر نفت چالا پایه گذاری شد. این هم نمونه بسیار زیبایی از همکاری هایمان می باشد. هرسال بیش از ده هزار خودرو تولید خواهد شد و این شکل جدیدی از همکاری است.  تاکنون چنین همکاری نشده بود. امروز در سایر بخش ها نیز درباره فعالیت مشترک تبادل نظر گسترده ای انجام شد.

( از سخنرانی مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/08/07)


***

 

البته که امروز برای حل و فصل مشکلات در بخش حمل و نقل و انرژی شرایط جدید فراهم می شود. خوشحالم که خط ایمیشلی – پارساباد متصل شد. این خط هم به روابط میان دو کشور و هم به همکاری منطقه ای تاثیر بسیار مثبتی نشان خواهد داد. در راستای ایجاد کریدور حمل و نقل "شمال - جنوب" نیز قدم های بسیار مهمی برداشته شده است.  

( از سخنرانی مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/08/07)


***

 

هدف اصلی ما توسعه بخشیدن به روابط ایران – آذربایجان، حفاظت و تامین منافع ملتمان، مستحکم ساختن روابط سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه می باشد.

( از سخنرانی مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/08/07)


***


خیلی خوشحال هستیم که روابط ایران و آذربایجان بطور صعودی، با موفقیت و سرعت رشد می کند. روابط ما پایه و اساس خیلی محکمی دارد. قرن ها ملت ما در کنار یکدیگر زندگی کرده و ساخته اند. مارا تاریخ، فرهنگ، گذشته و دین مشترک متحد می سازد. روابط ما بر روی این پایه محکم برقرار می گردد و امروز روابط ایران – آذربایجان به سطح همکاری های استراتژیک ارتقاء یافته است.  

( از بیانات مطبوعاتی در رابطه با نتایج ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/02/23)


***


ما در تمامی سازمان های بین المللی که عضو آن هستیم به طور مداوم از یکدیگر حمایت می نماییم.

( از بیانات مطبوعاتی در رابطه با نتایج ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/02/23)


***


امروز شما هم شاهد این هستید که اسناد زیادی امضاء شد. اجرای این اسناد روابط مارا بیش از پیش مستحکم خواهد ساخت. اسناد امضاء شده در بسیاری از موارد راه را برای آینده ترسیم می کند. ماهیت این اسناد بسیار مثبت است بخشی از آنان در خدمت روابط دوجانبه، قسمتی نیز درخدمت روابط چند جانبه و همکاری های منطقه ای می باشند.

( از بیانات مطبوعاتی در رابطه با نتایج ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/02/23)


***


امروز در مورد ایجاد کریدور حمل و نقل شمال – جنوب قدم های بسیار مهمی برداشته شد. در نتیجه بهره برداری از این راه، قاره هارا با زیرساخت های زیبای حمل و نقل متصل خواهیم کرد. تا آخر امسال وظیفه ای که آذربایجان بر عهده گرفته اجراء می شود و راه آهن خود را تا مرز ایران خواهیم رساند. 

( از بیانات مطبوعاتی در رابطه با نتایج ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/02/23)


***


در بخش نفت – گاز چشم اندازهای بسیار خوبی وجود دارد. ایران درمنابع نفت و گاز آذربایجان سرمایه گذاری می کند. 

( از بیانات مطبوعاتی در رابطه با نتایج ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/02/23)


***


امروز در منطقه ای که زندگی می کنیم ایران و آذربایجان نقش تثبیت کننده ای ایفا می کنند. اتحاد ما هرچقد بیشتر باشد، امنیت در منطقه به همان میزان در سطح بالایی قرار خواهد گرفت.    

( از بیانات مطبوعاتی در رابطه با نتایج ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی 2016/02/23)


***

 

سال های اخیر آذربایجان و ایران به حامیان خیلی مهم کریدور حمل و نقل شمال – جنوب تبدیل شده اند. ما برای گسترش امکانات ترانزیت کشورمان تدابیر لازم را انجام و زیرساخت حمل و نقل را متناسب با جدیدترین استانداردها نوسازی کرده ایم. اطمینان دارم که بهره برداری از راه آهن میان آستارای ایران و آذربایجان، موجب تحرکی چشمگیر در کریدور حمل و نقل شمال – جنوب خواهد شد.  

( مصاحبه با شرکت رادیو و تلوزیون جمهوری اسلامی ایران 2016/02/22)


***

 

در کل کریدورهای حمل و نقل و ارتباطات برای کل کشورهای عضو از جمله برای ما از اهمیت اقتصادی و ژئوپلتیک زیادی برخوردار است. این کریدورها از یک طرف در ترانزیت بین الملل موجب افزایش اهمیت دولت های ما خواهد شد و از طرفی دیگر روابط همکاری های دوجانبه ما در بخش اقتصادی را نیز مستحکم خواهد ساخت.

( مصاحبه با رادیو و تلوزیون جمهوری اسلامی ایران 2016/02/22)


Search in archive